KMT Solar Çatı Sertifikalı Ustalık Sınavı 

KMT Solar Çatı Sertifikalı Ustalık Sınavı

1 / 10

Kılıçoğlu bacaser bandını baca dibindeki dikey ve yatay ölçüsü kaç cm olmalıdır?

2 / 10

Aşıktaşma profilinin montajında yükseklik ölçüsü nedir?

3 / 10

Isı yalıtımlı çatı kaplaması yaparken aşağıdan yukarı doğru hangi sıralama kullanılır?

4 / 10

Megil dere için çıtada oluşturulan en ölçüsü nedir?

5 / 10

Ahşap veya çelik çatı kurulumunda mertek veya ızgara aralık ölçüsü kaç cm dir ?

6 / 10

Kil kiremit mahyasında mt kaç adet gidiyor?

7 / 10

Kil kiremit de 1 m2 kaç adet kiremit kullanılır?

8 / 10

Beton kiremit de 1m2 kaç adet kiremit kullanılır?

9 / 10

Saçakta canlı girmesini önlemek ve hava almasını sağlamak için hangi ürün kullanılır?

10 / 10

Kılıçoğlu kiremitin oturması için montaj edilen çıta arası boşluk ölçüsü nedir?

Skorunuz

Çıkış