Çatı Güneş enerjisi sistemlerinin kurulmasında dikkat edilmesi gereken noktalar

atı güneş enerji sistemleri, elektrik aboneliğine sahip tesislerin kendi mevcut çatılarını kullanarak elektrik üretiminden faydalanmalarını sağlamaktadır.

Çatı güneş enerji sistemleri, elektrik aboneliğine sahip tesislerin kendi mevcut çatılarını kullanarak elektrik üretiminden faydalanmalarını sağlamaktadır. Çatı ges mesken, soğuk hava depoları, hayvancılık tesisleri, avm, fabrika tesisleri ve bunlar gibi oldukça kapsamlı kullanım alanlarına sahiptir. Tesisinize güneş santrali kurulum kararı verdiğinizde bir çok önemli husus bulunmaktadır. Bu hususlar çatınızın durumunu ve kurulacak olan güneş enerjisinin maksimum verimde çalışmasını etkileyecek faktörlerdir. İlk adım olarak, verimli enerji üretmenizde en önemli nokta olan çatı güneş enerjisi firma seçimine dikkat edilmelidir. Çatı solar firma seçimi yaparken, firmanın daha önceden gerçekleştirmiş olduğu projeler ve özellikle çatı ges projelerinin incelenmesi faydalı olacaktır. Bu inceleme seçimi yapılacak olan çatı solar firmasının tecrübesi ve uygulamaları hakkında ışık tutacaktır.

Çatı güneş santrali kurulumunda dikkat edilmesi gereken birçok konu mevcuttur. Bu konulara değinirken aşağıdaki başlıklar yardımcı olacaktır:

1 – ÇATI KEŞFİ

Kurulumu planlanan alan için keşif yapılması önemlidir. Alanında uzman bir ekip tarafından yapılacak olan alanın yerinde keşfi, daha sonra mühendisler tarafından yerleşim planı oluşturma ve projelendirme aşamasında birçok alanda gereklilik arz etmektedir. Gerçekleştirilecek olan keşif, proje tasarımından kullanılacak malzeme cinsine kadar birçok faktörü etkilemektedir. Projenin gerçekten uzak oluşturulması teknik fizibilitede aksaklıklara neden olmakta, geri dönüş süresinin hesaplamalarında sapmalara yol açmakta, bağlı bulunan EDAŞ’tan alınacak izinlerde uyuşmazlığa yol açmakta ve kurulum sırasında alanın proje ile bağdaşmaması sonucu işlemin uygulanmasında sorunlara neden olmaktadır. Keşif sırasında dikkat edilen başlıca önemli noktalar; trafo gücü ve kurulumun yapılacağı çatıya olan uzaklığı, yatırımcı ile bağlı bulunan EDAŞ arasındaki sözleşme gücü, çatı malzemesi, ebatları, yönü ve eğimidir.

2 – STATİK

Çatınızın statik açıdan incelenmesi binanızın kurulacak olan sistem için teknik açıdan yeterli olup olmadığına dair gerekli bilgileri sunacaktır. Statik inceleme sonucu çatınızın Güneş Enerjisi Santrali kurulumunda bir sorun oluşturmayacağı sonucu ortaya çıkarsa sorunsuz bir şekilde konstrüksiyon ve panellerin kurulumu yapılabilir. Ancak, statik inceleme sonucu çatının GES kurulumunda yeterli olmadığının tespiti sonucunda çatıda gerekli olan çalışmaların yapılarak güçlendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde kurulum sırasında veya sonrasında birçok aksilikle karşılaşabilirsiniz. Aynı zamanda çağrı mektubunuzu aldıktan sonra proje onayı sırasında GES uygunluk yazısını alabilmeniz için inşaat mühendisi onaylı statik inceleme raporunu sunmanız gerekmektedir.

3 – MALZEME SEÇİMİ

Çatı güneş enerjisi kurulumundan önce çatıya ait malzeme bilgisi ve kablo güzergahı tasarlanacak olan konstrüksiyon hakkında ve proje tasarımında kullanılacak malzemeler hakkında bilgi sunacaktır. Genellikle tesis çatıları sandviç panel veya trapez saç olmaktadır. Buna bağlı olarak montaj türü belirlenir. Gelişen teknoloji ve solar enerjinin popülaritesinin artışı sonucu çatı yapılarına göre birçok alternatif ortaya çıkmıştır. Deneyimli ve alanında uzman mühendisler tarafından çatı yapısına göre mevcut alternatiflerin değerlendirilmesi ve en uygun çözümün kararlaştırılması yüksek önem taşımaktadır. Kurulumda kullanılacak olan malzemeler Güneş Enerjisi Santralinin ömrünü ve size sağlayacağı faydayı belirlemektedir. Solar sistemlerin ortalama 25 yıl ömrü göz önüne alındığında yanlış malzeme seçiminden ortaya çıkacak atıl kapasite büyük verim kayıplarına yol açar.

4 – KURULUM

Kurulum aşaması aslında sürecin en önemli basamaklarından birini içermektedir. Burada çatı GES firmasının tecrübesi oldukça önemlidir. Çatı solar sisteminin kurulumu aşamasında proje uygunluğu ve yapılacak olan işçilik, kurulacak olan sistemin verimliliği ve dayanımı hakkında oldukça etkilidir. Çatı güneş panellerinin uygun montajından, kablo bağlantısına, konstrüksiyon montajı esnasında sağlanacak sızdırmazlığa, oluşacak izolasyon hatalarının önlenmesine kadar oldukça detay barındırmaktadır.