Güneş Enerjisi Pahalı Mı ?

Güneş Enerjisi Pahalı Mı ?

Güneş enerjisi maliyetleri ve yenilenebilir bir enerji olmasıyla tüm dünyada dikkat çekiyor. Bir defa yapılacak kurulumlar ile uzun bir süre herhangi bir enerji maliyeti olmadan enerji elde edebilecek kişiler ya da işletmeler, sağlanan bu avantajlar nedeniyle güneş enerjisini tercih ediyor.

Güneş Enerjisi Maliyetleri Neye Göre Belirlenir?

Büyük ölçekli bir projede yer alacak güneş enerji sistemi için maliyetler kolay bir şekilde hesaplanabilir. Mevcut hesaplamaların yapılabilmesi adına kurulumda gerekecek tüm donanımların ve aparatların göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Güneş enerji sistemleri için maliyette hesaplanan detaylar şöyledir;

Güneş enerji paneli

DC ve AC kablolar

Sistemin kurulacağı alanda kurulacak taşıyıcı sistem

AC Pano

SCADA

İşçilik ve nakliye

Mevcut güneş enerji sistemi ne kadar büyükse işçilik, nakliye, kullanılacak güneş paneli ve diğer kablo gibi aparatlar artacaktır. Bu nedenle proje büyüdükçe daha fazla maliyet ortaya çıkar. Üstelik güneş enerjisi maliyetleri sadece mevcut kalemler ile sınırlı değildir. Güneş enerji sisteminin kullanılacağı alanlarda zemin ya da çatı sistemi uygun değilse daha fazla güçlendirme gerekeceğinden maliyetlerin daha da yükselmesi söz konusu olabilir. Ayrıca kurulacak olan sistem şebekeden bağımsız bir şekilde kullanılacaksa maliyetlere ek olarak akü ve şarj regülatörünün de eklenmesi gerekir.

Bu nedenle güneş enerji sistemi kurulumlarında çok yönlü bir inceleme yapılması gerekmektedir. Yapılacak maliyetler, başlangıç aşaması ile yüklü olarak görülse de güneş enerji sistemleri ile elde edilecek verimlilik ve ekonomik çözüm, tüm bu maliyetlerin kısa süre içerisinde çıkarılmasını sağlar. Bu dengenin yakalanması aşamasında herhangi bir sorun yaşanmaması için tüm süreçlerin titizlikle sürdürülmesi ve hesaplamaların doğru yapılması oldukça önemlidir.

Sektörel olarak yayınlanan son raporlarda solar panel olarak adlandırılan panellerin birim maliyetinin 0.5 USD/Watt’tan 0.3USD/Watt’a düştüğü belirtilmektedir. Teknoloji kullanımı yaygınlaştıkça maliyetlerin çok daha ekonomik bir duruma geldiğini söylemek mümkün.  Güneş enerjisi maliyetleri hesaplanması genellikle 2 grup altında yapılmaktadır. Böyle bir ayrımın yapılmasındaki temel hedef ise evlerde kullanılacak enerji sistemleri ile işletmeler için kullanılacak enerji sistemlerinin birbirinden ayrılması ve kişilerin daha kolay bir şekilde hesaplama yapabilmesinin sağlanmasıdır. Evlerde genellikle 10 kW’a kadar sistem kurulumu yapılmaktadır. Ticari alanlarda ise bu seviyenin çok daha üzerinde bir kurulum gerekmektedir.

10 kW Güneş Enerjisi Maliyetleri Ne Kadar?

Evlerde kullanılacak standart özelliklerdeki bir güneş enerjisi maliyeti 10 kW’a kadar çıkabilir. En üst limite çıkıldığında sistem yaklaşık 70 metrekarelik bir alanı kaplar. Böyle bir sistemde kurulum maliyetleri genellikle 1000 ile 1500 dolar olmaktadır. Rakamlar azaldıkça ücretlendirme de düşecektir. Ancak özellikle evlerde yapılacak kurulumlarda evdeki tüm elektrik tüketimlerinin göz önünde bulundurulması ve bu doğrultuda sistem özelliklerinin yapılandırılması önerilmektedir.

10 kW Üstü Güneş Enerjisi Maliyetleri Ne Kadar?

Oteller, çiftlikler, soğuk hava depoları, fabrikalar ve işyerleri başta olmak üzere işletmelerde kullanılacak güneş enerjileri 10 kW ve üstü bir gereksinim ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle de başlangıç maliyetleri evlerde kullanılan sistemlere göre çok daha yüksek olmaktadır. Ancak bu tür işletmelerde elektrik faturaları göz önünde bulundurulduğunda çok yüksek bir enerji tüketiminin yapıldığı net olarak görülmektedir. Bu nedenle güvenilir ve performans sağlayacak bir sistemin kurulması, tüm bu elektrik maliyetlerinin tamamen ortadan kalkmasını sağlar. Böylece çevreci bir çözüm elde edilebildiği gibi ekonomik olarak da işletmeler karlılığa geçer.

İşletmeler için genellikle 1 MW üzerinden hesaplamalar yapılmaktadır. Bu değerlerde hizmet verecek bir güneş enerji sisteminin maliyeti yaklaşık 500 bin ile 550 bin dolar arasında değişmektedir. Böyle bir panelin kurulması tüm yıl boyunca ortalama 1400.000 kWh elektrik enerjisinin elde edilmesini sağlar. Bu bakımdan mevcut elektrik ücretlendirmeleri üzerinden yapılacak hesaplamalar ile işletmelerin 1 yıllık elektrik faturası ile 1 yıl boyunca güneş enerjisi kullanımında harcayacağı tutar karşılaştırarak güneş enerji sistemlerindeki maliyetlerin ne kadar uygun olduğunun görülmesi mümkündür.

Güneş enerji sistemlerinde özellikle büyük ölçekli projelerde 4 ya da 5 yıllık bir süre içerisinde sistemin kendini amorti ettiği görülmektedir. İşletmeler için 4 ya da 5 yıllık süre, kısa süreli bir yatırım olduğu gibi sistemin uzun vadede sağlayacağı kazançlar çok daha fazladır. Üstelik Türkiye’de de artık çok fazla yaygın olan güneş enerjisinden elektrik üretimi, şebekeye elektrik satışı yapılmasını da sağlar. İşletmeler kuracakları bir panel ile uygun bir ortamın bulunması halinde üretim fazlası elektriği şebeke üzerinden vererek ekstra bir gelir elde etme imkanı da bulmaktadır.